Sa oled siin

7. jaanuar 2020 - 10:06

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi (DGT) eesti keele osakonnal on kujunenud traditsiooniks kutsuda aastavahetuse seminarile koostööpartnereid, et arutada tõlkijate ja ekspertide vahelise koostöö küsimusi. Seekordne, järjekorras juba kuues seminar toimus 3. jaanuaril 2020 Õpetajate Majas ning arutati teemal energeetikast tehismõistuseni: kuidas leida ühine keel? Veeteede Ametit ja merekeele nõukoda esindasid seminaril Malle Hunt ja Annika Naame.

Põhiettekande tegi Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks, kes rääkis, et kuna Eesti pürgib Euroopa rohelise kokkuleppe raames 2050. aastaks kliimaneutraalseks, siis sellega seoses tekib suur hulk tõlkimist vajavaid dokumente, milles on palju erialamõisteid. Kliima ja energeetika alase terminoloogia töörühma Eestis praegu pole, ent vajadus on olemas, sest kui spetsialistid terminitega ei tegele, tegelevad nendega inimesed, kellel puuduvad erialased teadmised. Hea terminikomisjoni näitena toodi Veeteede Ametiga tihedalt seotud merekeele nõukoda, kus koos erialaekspertidega töötavad filoloogid ning nii saab spetsialisti pakutud sisu õigesse vormi.

Muuhulgas diskuteeriti tehismõistuse ning selle arengute ja võimaluste teemal ning arutleti selle üle, millised on Euroopa võimalused tehisintellekti arendamisel USA ja Hiina edusamme arvestades ning kas tehisintellekti peaks kartma. Kas masintõlke täiustudes vajataksegi enam tõlkijaid? Kas masin diagnoosib täpsemini kui arst? Kõlama jäi mõte, et arvutile tuleks kindlasti õpetada selgeks eesti keel, sest seda ei tee meie eest mitte keegi teine. Arutati ka täpsete terminite üle - näiteks on ingliskeelse sõna emission korrektne tõlge heitmed, mitte emissioon ning süsinikuneutraalsus ja kliimaneutraalsus on erinevad mõisted.

Eestis on üle 60 terminikomisjoni, millest üks paremini ja efektiivsemalt töötav on merekeele nõukoda. DGT eesti keele osakonna juhataja Heiki Pisuke rõhutas institutsioonide otsekontaktide vajalikkust, et võimalikult kiiresti ja ilma vaheetappideta õige eksperdini jõuda. Terminoloogiatöö on iga riigiasutuse ametlik kohustus, et oleks tagatud kvalifitseeritud erialane ja keeleline nõustamine.