Sa oled siin

27. veebruar 2020 - 13:10

18. veebruaril läbisid laevanduspaketi muudatused edukalt Riigikogu III lugemise ning kaks päeva hiljem, 20. veebruaril kuulutas president Kersti Kaljulaid laevanduspaketi välja. Sellele eelnesid töised läbirääkimised Euroopa Komisjoniga riigiabi loa saamiseks. Riigiabi luba saadi eelmise aasta 16. detsembril ning laevanduspakett jõustub lõplikult 1. juulil 2020.

Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber tõdes, et viimaste aastatega on ära tehtud väga palju, kuid töö ei ole kaugeltki lõppenud. „Selleks, et Eesti laevaregister muutuks globaalsel skaalal tõeliselt konkurentsivõimeliseks, on vaja edasi pingutada. Tänaseks on loodud seadusandlik eeldus, mis võimaldab laevadel Eesti lipu alla tulla ning nüüd tuleb jätkata tööd, et luua võimalikult head tingimused laevaomanikele ja meremeestele. Samuti on vaja rahvusvaheliselt tõsta Eesti lipu ja mereriigi mainet,“ selgitas Naaber.  Ühe järgneva tegevusena plaanitakse enne seaduse jõustumist välja töötada detailsemad laevanduspaketi selgitused. Samuti jätkatakse tööd muude laevanduse arengut toetavate tegevustega, sealhulgas  luuakse kaasaegsed laevade- ja meremeeste infosüsteemid ning käivitatakse 24/7 toimivad klienditeenindusprotsessid. Veeteede Amet tänab omalt poolt kõiki koostööpartnereid, kellega koostöös seaduspakett ette valmistati.

Riigikogu kolmandal hääletusel olid väga positiivselt meelestatud kõigi erakondade saadikud, kellest mitmed laevanduse arendamist oma sõnavõttudes selgesõnaliselt toetasid. Seaduspakett võeti vastu 81 poolt ning ühegi vastuhääleta. „Hääletuse tulemus näitas selgelt, et Riigikogu peab merendust üksmeelselt ja kindlalt Eesti riigi jaoks väga oluliseks ning toetab igati merenduse arendamist. Tegemist on väga tugeva mandaadiga edasiste tegevuste teostamiseks ning valitsusele esitatud plaani täitmiseks,“ märkis Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas.

Laevanduspaketiga luuakse eeldused laevade Eesti lipu alla tulekuks, mis omakorda soodustab laevandusega seotud kaldaettevõtete tekkimist Eestisse. Lisanduva kaldasektori puhul on tegemist suure lisandväärtusega töökohtadega ja ilmselge positiivse panusega riigi maksutulu suurenemisse. Kaldatöökohtade lisandumine loob Eesti meremeestele täiendavad võimalused jätkata oma erialast karjääri kaldal.
Meremeestele tekib võimalus asuda tööle Eesti lipu all ja saada läbi selle juurdepääs Eesti pensionikindlustuse teenusele. Lisaks saavad Eesti meremehed lisavõimalusena kasutada Haigekassa poolt pakutavat vabatahtlikku ravikindlustust ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide lippude all töötades väheneb nende tulumaksukohustus 0%-ni. Laevad Eesti lipu all ja suurenev laevanduse kaldasektor Eestis tervikuna suurendavad lisaks Eesti laevanduse oskusteavet.