Sa oled siin

27. oktoober 2020 - 15:50

Nakatanust teavitamine

Terviseamet juhib tähelepanu, et laeva saabumisel sadamasse on kapten kohustatud teavitama igast nakkusliku päritoluga haigusjuhust. Teavitamiskohustus tuleneb Rahvusvahelistest tervise-eeskirjade nõuetest (International Health Regulations 2005, IHR 2005 Art 28) ning Vabariigi Valitsuse määrusest. Juhul, kui Eesti sadamasse saabuvas laevas tuvastatakse nakkushaige või nakkuskahtlane isik, tuleb täita merenduse tervisedeklaratsioon (Maritime Declaration of Health) ning see tuleb elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu edastada esimesel võimalusel enne laeva saabumist sadamasse.

Kui tervisedeklaratsiooni täitmisel on vastatud jaatavalt vähemalt ühele küsimusele sektsioonis „Andmed sanitaar-meditsiinilise olukorra kohta“ („Health questions“), peab laevaagent EMDE-sse andmete sisestamisel (24 tunni saabumise eelteates) märkima „linnukese“ lahtritesse „nakatunu pardal“ ja „komisjon on vajalik“. Seejärel saadetakse automaatselt sõnum Terviseameti ööpäevaringsele epidemioloogilise valve ametnikule olukorra hindamiseks.

Nakatumine sadamas olemise ajal

Kui laeva sadamas olemise, näiteks meeskonnavahetuse, ajal selgub, et laeva pardal on COVID-19 haige, peab laevaagent sisestama EMDE-sse uuendatud tervisedeklaratsiooni koos täidetud lisaga (andmetega haigestunu kohta). Samuti tuleb 24 tunni eelteate sakil märkida “linnukene” lahtrisse “nakatanu pardal” ja „komisjon on vajalik“. Peale muudatuse salvestamist läheb teavitus nakatanust pardal automaatselt Terviseametile ja muudele vajalikele osapooltele. Juhul, kui laeval on potentsiaalne nakkusoht, ei ole kuni olukorra täpsustamiseni lubatud laevapere liikmete laevast väljumine.


Tegevused nakkuskahtlase isiku tuvastamisel

Juhul, kui laevas tuvastatakse nakkuskahtlane isik, peab ta viivitamatult isoleerima. Võimalusel tuleb uurida ja tuvastada tema lähikontaktsed ning nõustada meeskonnaliikmeid ennetusmeetmete kohta.

Soovitusi laevadele ja merendusele COVID-19 kohta leiab järgmistelt kodulehekülgedelt:


Uuendatud andmeid epidemioloogilisest olukorrast ja Eesti Vabariigis rakendatud meetmetest leiate:

 

COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele õhu teel piisknakkusena, peamiselt lähikontaktis nakkusohtliku inimesega. Täiendavalt võib viirus levida ka saastunud pindade või käte kaudu. Inkubatsiooniperiood on 14 päeva, keskmiselt 4-5 päeva. COVID-19 kõige levinumad haigusnähud on köha, nohu, palavik,  maitsemeelte kadu ja/või hingamisraskuseid. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.
COVID-19 jaoks ei ole kindlat ravi ega ühtegi heaks kiidetud viirusevastast ravimit. Arstid saavad seega soovitada tavapäraseid abinõusid: puhata, võtta valu vähendamiseks ja palaviku langetamiseks mõeldud ravimeid ning tarbida dehüdratsiooni vältimiseks vedelikke. Enamik COVID-19 nakkuse juhtumid (80%) ei ole rasked. Käesoleval ajal ei ole veel COVID-19 vastu EL registreeritud vaktsiini