Sa oled siin

5. juuli 2018 - 15:26

Alates 3. juulist jõustus Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muudatus.

Määrus täienes polaarvetes sõitvatel laeval töötavate laevapere liikmete tunnistuste ja nõuetele vastavuse tõendamise osas. Polaarvetes sõitvate laevade alase põhiväljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõikele 1 vastava põhiväljaõppe läbimine. Polaarvetes sõitvate laevade alase laiendatud väljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõikele 2 vastava laiendatud väljaõppe läbimine ja vähemalt kaks kuud kestnud meresõidupraktika kapteni või laevajuhina polaarvetes sõitval laeval.
Meremeestele, kes on omandanud vajaliku meresõidupraktika vastavas mahus enne 01.07.2018, väljastatakse vastav tunnistus meresõidupraktika alusel alates 01.07.2018 kuni 01.07.2020 (üleminekuperioodi vältel).