Sa oled siin

23. aprill 2020 - 14:55
Navigatsioonimärkide laadimine EVA-318le Hundipea sadamas

Navigatsioonihooaeg läheneb jõudsalt ning Veeteede Amet alustas sel nädalal hooajalise navigatsioonimärgistuse paigaldamist. Tööd on plaanis lõpetada mai keskpaigaks ning kokku tõstetakse talvepuhkuselt vette 585 toodrit. Ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen rääkis, et poitöid teevad merealadel Veeteede Ameti laevad EVA-318 ja Sektori ning sisevetel EVA-301, EVA-325 ja EVA-302.

Merealadele paigaldatakse kokku 403 hooajalist ujuvmärki. Sektori töötab kokku 181 ujuvmärgiga, paigaldatakse neist 168 ja lisaks hooldatakse kolmeteist aastaringset ujuvmärki. EVA-318 paigaldab kokku 222 ujuvmärki ja kontrollib (vajadusel hooldab) üheksat aastaringset ujuvmärki.
Peipsi järvistul ja Emajõel paigaldatakse kokku 182 toodrit, neist 106 paigaldab EVA-302 ja 76 EVA-325. EVA-325 kontrollib ja vajadusel hooldab Emajõel, Võrtsjärvel ja Väike-Emajõel 136 toodrit ning teeb kuueteistkümnele ujuvmärgile Võrtsjärvel ja Väike-Emajõel hooldustöid. EVA-302 kontrollib ja vajadusel hooldab 139 toodrit Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel ning hooldab nelja ujuvmärki Värska lahel. EVA-301 paigaldab kuus poid ja hooldab 11 aastaringset poid.

Rütkinen rääkis, et uuendusena muudeti sellest aastast merealadel aastaringseks Haapsalu Tagalahe kõik ujuvmärgid ning sisevetel vastavalt Emajõe alamjooks (Tartu ja Peipsi vaheline jõe osa) ja Peipsil kõik ujuvmärgid, mis on Piirissaare ja Räpina vahel. Nüüd on sisevetel aastaringselt vees kõik ujuvmärgid, mis asuvad Peipsi järvistul Piirissaarest lõuna pool, kogu Võrtsjärvel, Emajõel ja Väike-Emajõel ning Narva veehoidlal.

Teise suurema uuendusena on Veeteede Amet alustanud väiksemate ujuvmärkide (toodrite) tulestamist ohtlikumates kohtades, kus on näiteks madal, kitsas või mille lähedal kivid. Toodrid varustatakse tuledega selleks, et muuta veeliiklemine ohutumaks ka pimeda ajal. Seni on tulestatud olnud ainult suuremad ujuvmärgid (poid) ja toodritel on tulede lahendust vaid katsetatud. Sellest aastast on tulega varustatud toodrid olulisemates kohtades Võrtsjärvel, Peipsil Praagalt Emajõele liikudes ja Värska lahel ning merealadel Aegna ja Mohni saare ümbruses, Hiiu väinal, Kuivarahu laevateel ja Hiiumaa lähistel Sääre tirbi juures.

Veeteede Amet haldab kokku üle 1000 ujuvmärgi, neist 505 sisevetel ja 536 merealadel. Eesti vetes oleva navigatsioonimärgistuse ajakohaste andmetega saab tutvuda navigatsioonimärkide andmekogus ja rakenduses Nutimeri.