Sa oled siin

1. november 2019 - 15:14
Foto: Veeteede Amet

Seoses navigatsioonihooaja lõppemisega alustas Veeteede Amet oktoobri keskel hooajalise ujuvmärgistuse väljavõtmist. Tööd on kavas lõpetada detsembri keskpaigaks ning välja võetud märgid hoiustatakse uue navigatsioonihooaja alguseni kevadel.

Navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkineni sõnul võetakse ujuvmärgistus talveperioodiks välja, kuna jää võib märgistust oluliselt kahjustada. Aastaringselt vette jäävad ujuvmärgid on tema sõnul sellistes kohtades, kus toimub pidev ehk aastaringne laevaliiklus, jääolud on tavapäraselt pehmemad ning triivjää oht väiksem.

Ujuvmärkide eemaldamisega alustati sisevetel, kust võetakse välja 195 ujuvmärki. Aastaringselt jääb vette 304 ujuvmärki, millest kolmele tehakse ka hooldustöid. Töid viivad läbi ameti laevad EVA-301, EVA-302 ja EVA-325.

Merealadelt alustati ujuvmärkide väljavõtmist 21. oktoobrist ning seekord võetakse välja 388 ujuvmärki. Aastaringselt on merealadel 137 märki, millest kuuele tehakse lisaks hooldustööd.

Töid viivad läbi Veeteede Ameti laevad EVA-318, Sektori ja EVA-316, seejuures enamuse ujuvmärkidest (umbes 240 tk) võtab välja EVA-318.
Veeteede Amet haldab kokku üle 1000 ujuvmärgi, neist 499 sisevetel ja 525 merealadel.

Eesti vetes oleva navigatsioonimärgistuse ajakohaste andmetega saab tutvuda navigatsioonimärkide andmekogus https://nma.vta.ee/aton/ ja rakenduses Nutimeri https://gis.vta.ee/nutimeri/.