Sa oled siin

1. Mai 2019 - 6:08

Täna avatakse Karlova sadamas Emajõe navigatsioonihooaeg. Veeteede Amet tuletab kõikidele veeliiklejatele meelde, et tegemist on laevatatava veeteega, kus tuleb arvestada kõikide liiklemisreeglite ning ohutusnõuetega.

Suur-Emajõgi on ametlik veetee, mis tähendab, et see on laevatatav, hüdrograafiliselt mõõdistatud ning vajadusel märgistatud.
„Suur-Emajõgi on 100 kilomeetri pikkune veetee, kus võivad liigelda kõik veesõidukid olenemata suurusest, ent kõik sõidukid, mis on pikemad kui 2,5 meetrit, peavad olema registreeritud. Meeles tuleb pidada, et piirangud liiklemisel on looduskaitsealadel,“ ütles Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juht Andres Kõnd. „Emajõel kehtib Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord ning soovitame kõikidel väikelaevajuhtidel sellega mälu värskendamiseks tutvuda enne kui paadiga teele asutakse.“

Kiirusepiirang on kehtestatud nii Tartu linna vahelisel akvatoorumil kui Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava põhjal 30 km/h kaitseala piires Suur-Emajõe ülemjooksul, samuti palub amet jälgida lainete tekitamise keelumärke sadamate juures.

„Lisaks kiiruspiirangute jälgimisele tuleb ohutuse tagamiseks erilist tähelepanu pöörata väljaspool ametlikke ujumiskohti suplevatele inimestele ning arvestada Emajõel treenivate Tartu Ülikooli sõudesportlastega,” ütles Kõnd. “Veesõiduohutus on meie kõigi ühine vastutus ning palume olla üksteise suhtes viisakad ning hoida silmad lahti võimalike ohtude osas.”

Lisaks tuletab amet meelde, et kalapüügivahenditega ei tohi takistada laevateel liiklejaid ning keelatud on veesõiduki kinnitamine ja ankurdamine ujuvnavigatsioonimärkide külge.

Ohtlike esemete kõrvaldamine Emajõelt

Emajõe veetase on muutuv ning madala veetaseme korral võib veeteele sattuda märgistamata ohtusid, näiteks vette kukkunud puid. 2018. aasta eemaldati ainuüksi Emajõelt 40m³ puitu (mis on 6-7 veoauto koormatäit), lisaks muu prügi. Selline kogus on stabiilne igal aastal.

Ootame tähelepanelike veeliiklejate teavitusi häiretest navigatsioonimärkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest e-mailile navinfo[at]vta[dot]ee või kõnesid 24h avatud häiretelefonile 620 5665. Ohutu veeliiklus on meie kõigi huvides ning koostöö selles osas on igati oluline.

Veeteede Amet soovib kõikidele ohutut veeliikluse nautimist tulevasel navigatsioonihooajal!