Sa oled siin

16. jaanuar 2020 - 13:42

Täna, 16. jaanuaril möödub 30 aastat Veeteede Ameti taasloomisest.

Veeteede Ameti, nagu mitme teise Eesti riigiasutuse ajalugu ulatub aastasse 1918. Seoses Saksa okupatsioonivõimude lahkumisega Eestist läks 13. novembril 1918 Tuletornide ja Meremärkide Valitsus Eesti Ajutise Valitsuse kätte ning samal päeval moodustati Tuletornide ja Meremärkide Valitsus.

Meie ameti ajaloos oluline kuupäev ka 16. jaanuar 1990, kui tollase transpordiministri valitsemisalas moodustati riikliku asutusena Veeteede Amet.
Veeteede Ameti taasloomisele eelnes pikk ettevalmistusperiood. Sisuline otsus rahvusliku Mereandministratsiooni loomise kohta tehti 1. detsembril 1989. Veeteede Ameti taasloomist hakkas eest vedama esimene peadirektor Nathan Tõnnisson. 16. jaanuaril 1990 moodustati Eesti NSV Valitsuse määruse alusel Veeteede Amet ning 29. aprillil 1990 kinnitas valitsus Veeteede Ameti põhimääruse, millega anti ametile iseseisva juriidilise isiku staatus ning Veeteede Amet määrati Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeeriumi alluvusse. Veeteede Ameti ajaloost saab pikemalt lugeda ka SIIT.

Esimese tööaasta lõpus töötas noores ametis 11 inimest. Lisaks neile täitsid osalise tööajaga omi ülesandeid veel 3 meest.
2020. aastal töötab Veeteede Ametis ligikaudu 250 inimest, kes pingutavad iga päev selle nimel, et Eesti meremajandus areneks ning et meie veeteedel oleks ohutu liigelda. Ühiselt püüdleme visiooni poole, et Eestist saaks tõeline Mereriik, kes on eeskujuks ja suunanäitajaks ka teistele.

Eelmise aasta viimases Veeteede Ameti Teatajas palusime ameti peadirektoritel möödunud kolme aastakümmet ning ameti juhtimist erinevatel aegadel meenutada. Loe kindlasti põnevaid intervjuusid SIIT.