Sa oled siin

9. detsember 2019 - 9:48
IHO töögrupp Veeteede Ametis. Foto: Leo Käärmann

Hiljuti, 25.-29. novembril, võõrustas Veeteede Amet Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) töögrupi kohtumist. Tallinnas kogunes üks kaheksast IHO hüdrograafiliste teenuste ja standardite komisjoni all töötavast töögrupist - Nautical Information Provision Working Group ehk NIPWG. Kuigi Eesti on IHO liige juba aastast 1997, oli see meile esimene kord IHO  töögrupi kohtumist võõrustada. Töögrupis osalesid esindajad 13-st IHO liikmesriigist - Kanada, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigid, USA. Samuti olid esindatud kaheksa valdkonna tehnilist ja huvigruppe ühendavat organisatsiooni.

NIPWG ülesanne on arendada ning hallata IHO juhendeid, resolutsioone ja standardeid, mis kirjeldavad navigatsioonilistes publikatsioonides veeliiklejatele avaldatavat informatsiooni. IHO liikmesriikide poolt avaldatav harmoniseeritud info lootsiraamatus, tulede raamatus, väljaandes teadaanded meremeestele ja teistes publikatsioonides tagab veeliiklejatele vajaliku ning korrigeeritud info oma teekonna planeerimiseks. 
Uue S-100 standardite ajastu lähenedes on NIPWG-il ka teine oluline ülesanne, nimelt tuleb välja töötada paberväljaannetes ja digitaalsetes publikatsioonides oleva tekstilise info üleviimise- ning kasutusloogika, selleks, et tulevikus oleks laeva teekonna planeerimiseks ning jälgimiseks vajalik info olemas ruumiandmete kujul ning masinloetavana. NIPWG-i põhirõhk on hetkel järgmiste veeliiklejatele vajalike andmestike struktuuri loomisel: S-122 Marine Protected Areas, S-123 Marine Radio Services, S-126 Marine Physical Environment, S-127 Marine Traffic Management, S-128 Catalogue of Nautical Products. Uue väljakutsena esitles Rahvusvaheline Sadamakaptenite Assotsiatsioon IHMA vajadust standardiseeritud sadamate taristu andmemudeli järele.