Sa oled siin

3. detsember 2018 - 16:13

Veeteede Ameti ülesanne on kõigi tingimuste loomine ohutu veeliikluse tagamiseks Eesti merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel. Amet teeb meremõõdistamisi, koostab navigatsioonikaarte, korraldab laevaliiklust Soome lahel, väljastab meremeestele meresõidutunnistusi, kontrollib laevu ja sadamaid, väljastab merendusega seotud lubasid, juurdleb laevaõnnetusi ja kontrollib väikelaevade ohutusnõuete täitmist.

Otsime oma meeskonda laevade järelevalve osakonna vaneminspektorit.

Tööülesanded

 • teostab tehnilist järelevalvet ja laevakontrolli;
 • viib laevadel läbi Rahvusvahelise laeva ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi (ISPS koodeks) nõuetele vastavaid auditeid, väljastab ja kontrollib vastavaid dokumente;
 • auditeerib reedereid ja laevu ning teeb järelevalvet Ohutu meresõidu korraldamise rahvusvahelise koodeksi (ISM koodeksi) nõuetele vastavuse osas;
 • kontrollib laevapere liikme töö- ja elamistingimusi;
 • osaleb ettevõtete tegevuslubade väljastamises ja teostab loaga ettevõtete järelevalvet;
 • osaleb normatiivdokumentide väljatöötamisel Eesti lipu all sõitvate laevade töö korraldamiseks.

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise keel (B2), vene keel (B2);
 • vähemalt 5-aastane töökogemus;
 • vähemalt suurema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe või suurema kui 3000 kW-se peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku või laevaehituse inseneri diplom;
 • täpsus ja suutlikkus töötada iseseisvalt, ausalt ja kohusetundlikult;
 • otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime ning algatusvõime ja stressitaluvus.

Omalt poolt pakume

 • kaasaegset, arengule suunatud töökeskkonda;
 • ametialast täienduskoolitust nii Eestis kui välismaal;
 • sportimisvõimalusi.

Lisainformatsioon

Täiendav informatsioon telefonil 620 5727 (Sander Linikoja, laevade järelevalve osakonna juhataja ülesannetes). CV koos põhjendatud sooviavaldusega saata hiljemalt 12. detsember 2018. a Veeteede Ameti personaliosakonda meiliaadressil: personal[at]vta[dot]ee või edastada meile oma CV läbi CV-Online süsteemi kaudu.