Sa oled siin

29. aprill 2020 - 10:13

22. aprillil viidi Veeteede Ametis läbi resertifitseerimisaudit, mille käigus hinnati meie kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust ISO 9001:2015 standardi nõuetele. Veeteede Ametis on sertifitseeritud meremeeste väljaõppe ja täiendusõppe üle järelevalve teostamine, meremeeste diplomeerimise alane tegevus ning laevade ja sadamate järelevalve. Eduka auditi tulemusena väljastati ametile uus kvaliteedijuhtimissüsteemi tunnistus (208.65 KB, PDF) kehtivusajaga 3 aastat.

Auditi viisid läbi sertifitseerimisettevõtte Bureau Veritas juhtaudiitorid Andro Kivistik ja Kaido Karu ning eksperdina kaasati kapten Vahur Ausmees. Veeteede Ameti riskijuht Inna Koit rääkis, et auditi käigus ei ilmnenud ühtegi mittevastavust, küllaga toodi välja tähelepanekud, tänu millele on võimalik juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemi veelgi täiustada. „Positiivsena tõsteti esile Veeteede Ameti kompetentset personali, meremeestele ja laevaomanikele suunatud üksikasjalikku teavet koroonaviiruse levikust ja eriolukorrast ameti koduleheküljel ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist kriisi ajal,“ täiendas Koit.

Veeteede Amet on juhtimiskvaliteediga teadlikult tegelenud juba 19 aastat ning rakendab kvaliteedijuhtimise üheksat aluspõhimõtet läbivalt kogu asutuses. Amet hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama aastal 2001 standardi ISO 9001:2000 alusel. 12. aprillil 2002 väljastas Lloyd's Register EMEA Eesti filiaal ametile vastava sertifikaadi. Veeteede Amet oli esimene riigiasutus, kellele kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastati.  Standardile ISO 9001:2015 mindi üle 2017. aastal. Sertifitseerimise vajadus tuleneb rahvusvahelisest konventsioonist "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon 1978" koos muudatustega (STCW konventsioon) ja lipuriigi kontrolli direktiivist 21/2009/EÜ.