Sa oled siin

28.09.2004|Riigikantselei

Veeteede Ametis toimub siseveeturismialane nõupidamine

Veeteede Amet tagab siseveeteede hoolduse, navigatsioonimärkide korrasoleku, samuti laevatatavate sisevete mõõdistamise ja kaardistamise. Veeteede Amet andis 2004. a suvel välja Emajõe navigatsioonikaartide atlase, mis on kasutamiseks mõeldud nii harrastus- kui ka elukutselistele...
05.08.2004|Riigikantselei

Ilmus Eesti sisevete kaardiatlas

Sisevete kaardiatlast saab osta Veeteede Ameti navigatsioonikaartide edasimüüjatelt: GOTTA Ltd Toompuiestee 9-1 10142 Tallinn tel: 646 0650, faks: 646 0651; BELGEI Ltd Nõlva 4 10416 Tallinn tel/faks: 660 2999.     Lisaks...
27.07.2004|Riigikantselei

Veeteede Amet ja Piirivalveamet sõlmisid koostöölepingu infovahetussüsteemi loomiseks

Veeteede Ameti kohustuseks on jälgida laevaliiklust, et omada täpset ülevaadet Eesti vetes ja selle lähistel viibivatest laevadest ja nende liikumistest ning ära hoida võimalikke õnnetusi. Olemasolevate vahenditega suudetakse seda teha täielikult Tallinna ja Muuga lahel ning tänu...
22.07.2004|Riigikantselei

Uus teatmik

01.07.2004|Riigikantselei

1. juulil hakkas kehtima ISPS koodeks

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) kehtestatud nõute kohaselt peab kõigil rahvusvahelisi vedusid tegevatel laevadel ning neid teenindavatel sadamarajatistel olema läbi viidud turvariskide analüüs, koostatud turvaplaan ning määratud turvalisuse eest vastutavad isikud. 1. juuli...
30.06.2004|Riigikantselei

Soome lahe ettekannete süsteem GOFREP käivitub 1. juulil

Laevaettekannete süsteemi peamised funktsioonid on koguda informatsiooni laevade, nende liikumistee ja ohtliku lasti kohta, jälgida laevaliiklust ning selle vastavust eeskirjadele ja reeglitele ning edastada asjakohast informatsiooni laevajuhtidele, et ennetada võimalikke õnnetusi ja...
17.06.2004|Riigikantselei

21. juunil tähistatakse hüdrograafiapäeva

Veeteede Ameti ja rahvusliku hüdrograafia ajalugu pärast Eesti taasiseseisvumist piirdub vaid kümnekonna aastaga, kuid praeguseks on loodud efektiivne ja usaldusväärne mõõdistustööde ning navigatsioonikaartide koostamise süsteem.   Veeteede Ameti hüdrograafiaosakond on osaliselt või...

Lehed