Sa oled siin

16.06.2004|Riigikantselei

Avatud on Kihnu väina ja Kihnu-Munalaiu veetee

Veeteede Ameti laevateede talituse spetsialistid  projekteerisid Kihnu väina veetee, konsulteerides ka Pärnu Jahtklubi, Pärnumaa keskkonnateenistuse ja kohalike kaluritega. Veetee tähistati selle visuaalse jälgimise ning ka GPS-ta läbimise hõlbustamiseks senisest tunduvalt tihedama...
11.06.2004|Riigikantselei

Veeteede Amet korraldab Soome lahe kohustuslikku laevaettekannete süsteemi (GOFREP) tutvustava infotunni

Lisaks laevadelt saadud infole edastavad kaldal asuvad laevaliiklust korraldavad keskused laevadele ka navigatsioonialast informatsiooni. Kaldal olevad laevaliiklust korraldavad ametiasutused on Veeteede Amet, Soome Mereadministratsioon ja Vene Mereadministratsioon.
28.05.2004|Riigikantselei

Talvist navigatsiooni käsitlev konverents

02.04.2004|Riigikantselei

Lõpeb jäämurdetööde periood

19.03.2004|Riigikantselei

Veeteede Amet korraldab laevade ja sadamaalade turvalisust käsitleva seminari

Rahvusvaheline laeva ja sadamaalade turvalisuse koodeks koosneb kohustuslikust A- ja soovituslikust B-osast. Vastavalt koodeksi nõuetele tuleb kõigepealt anda hinnang võimalikele ohtudele laevas ja ka sadamarajatistes, millele järgneb kohustusliku turvakava koostamine ja kinnitamine pädeva...
11.03.2004|Riigikantselei

Eesti põhjaranniku jääolude uuring

Küllalt ühtlaselt terves uuringu piirkonnas osutus jää paksuseks 30–35 cm, välja arvatud Sillamäe traaversil, kus paiknes ligikaudu 5-miilise läbimõõduga kohapeal kahe nädala jooksul moodustunud 17–20 cm paksusega jääväli. Suurem osa jääst oli nimetatud piirkonda triivinud Soome lahe...

Lehed