Sa oled siin

22.05.2002|Riigikantselei

Ühtne mereinfosüsteem BOOS

BOOS on Läänemere riikide koostööprojekt ühtse mereinfosüsteemi arendamiseks, mis annaks reaalajas ülevaate Läänemerel valitsevatest hüdroloogilistest oludest: veeseis, hoovused, lainetus, jääolud, vee pinnatemperatuur, et tagada taustaandmestik ohutuks meresõiduks Läänemerel....
16.05.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti uus aadress on Valge tn 4

Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2001. a määrusega nr 128 "Tänavanimede määramine ja muutmine Lasnamäe linnaosas" muudeti osaliselt Lasnamäe tänava nime ning määrati Uuslinna ja Kurepõllu asumis paiknevale, Laagna teelt algavale lõigule, mida pikendatakse Narva mnt, J. Smuuli...
13.05.2002|Riigikantselei

IMO mereohutuse komitee 75. istungjärk

Istungjärgul osutatakse erilist tähelepanu võitlusele terrorismi ilmingutega merenduses ja SOLAS konventsiooni täiendamisele. Kinnitamiseks on esitatud hulk ettepanekuid laevaliikluse ohutuse tagamiseks, täiendades laevaliikluse eraldusskeeme. Jätkatakse suurte reisilaevade ohutuse...
10.05.2002|Riigikantselei

Veeteede Ametile anti üle Rootsi Mereadministratsiooni poolt tehtud mõõdistusandmed

Hüdrograafilise mõõdistuse ja Eesti hüdrograafide erialase koolituse koostööprojekti kestus oli neli nädalat ja eesmärk koolitada Eesti selle ala spetsialiste, samuti hüdrograafiaalaselt abistada rahvusvahelist miinitõrjeoperatsiooni ning koguda merekaartide koostamiseks vajalikku...
04.05.2002|Riigikantselei

Paris MOU 35. kokkutulekul arutatakse Veeteete Ameti laevakontrolli tööd

Istungjärgul tehakse ülevaateid tehtud tööst ja arutatakse  tulevikuplaane laevakontrolli valdkonnas. Arutatakse IMO ja ILO erinevate konventsioonide täitmisega seotud probleeme. Ühe päevakorrapunktina on ka arutluse all Paris MOU delegatsiooni raport Veeteede Ameti laevakontrolli...
03.05.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Meremärgistuse ja Tuletornide Administratsioonide Assotsiatsiooni (IALA) XV konverents

Navigeerimisel on oluliselt suurenenud raadionavigatsioonisüsteemide osatähtsus, sealhulgas eriti satelliitnavigatsooni osa. Siinjuures domineerib USA poolt hallatav GPS süsteem. Tänu GPS signaali korrigeerimisele (bi-koodi likvideerimisele) on oluliselt paranenud GPS täpsus (valdav osa...
03.05.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) XVI konverents

Tõdeti, et globaliseerumine on oluliseks suundumuseks ka hüdrograafia valdkonnas. Murrangulised muudatused viimasel kümnendil on toimunud navigatsioonikaartide koostamise ja kasutamise üleminekul digitaalajastusse (elektroonsed navigatsioonikaardid [ENC] ja nende kuvamise süsteemid [ECDIS...
22.04.2002|Riigikantselei

Paris MOU delegatsiooni aruanne

3. aprillil osales delegatsioon Tallinn-Helsingi liinil sõitva Soome reisilaeva Nordlandia ning ühe Vene külmutuslaeva kontrollimisel. 4. aprillil viidi laevakontroll läbi Pärnus, kus kontrolliti Taani ja Vene kuivlastilaeva. Delegatsioon tuvastas, et Veeteede Ameti inspektorite varustus...
05.04.2002|Riigikantselei

Paris MOU delegatsioon Eestis

04.03.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) direktor Eestis

05.–07.03.2002. a külastas Eestit IHO direktor kontradmiral Neil Guy. IHO direktori esialgne Balti riikide visiidi põhjus oli Läti ja Leedu külastamine, kes veel IHO-ga ühinenud ei ole (Eesti liitus 1994. aastal). Eestis viibis hr N. Guy Veeteede Ameti kutsel, et konsulteerida...

Lehed