Sa oled siin

30.10.2003|Riigikantselei

Siseveeteede taastamise projekt

22.10.2003|Riigikantselei

Rahvusvahelise Mereorganisatisooni juriidilise komitee istung

Vene Föderatsiooni delegatsioon kutsus komiteed üles arutama Lääne-Euroopa eriti tundliku mereala (WE PSSA) määratlemise õiguslikke aspekte. Komitee tutvus ÜRO mereõiguse ja maailmamerede osakonna (DOALOS) arvamusega, mille kohaselt nimetatud mereala määratlemine ei oleks vastuolus ÜRO...
10.10.2003|Riigikantselei

Läänemere-äärsete riikide 20. jäämurdealane koosolek

Eestit esindasid Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja Rene Sirol, koordinatsioonikeskuse juhataja Rein Einberg ning mereõnnetuste juurdluse ja meresõiduohutuse arenduse osakonna vaneminspektor Martin Kaarjärv.
24.09.2003|Riigikantselei

Veeteede Ametis toimus jäämurdeprobleeme käsitlev infotund

Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Viktor Palmet peatus pikemalt uuel navigatsioonitasu süsteemil. Navigatsioonitasu kehtestamise eesmärk on paindlik ja küllaldane jäämurdetööde finantseerimine. Uue tariifisüsteemi kohaselt tuleks navigatsioonitasu maksta...
11.08.2003|Riigikantselei

Eesti VTS Tallinna tööpiirkond alustab tegevust

VTS Tallinna tööpiirkond rakendub Tallinna lahel, Muuga lahel ja Kopli lahel ning piirneb rannajoonega ning joonega, mis ühendab järgmisi geograafilisi punkte: mandril Ninamaa neem (59° 28`,4 N 24° 21`,6 E); merel 59° 30' .0 N 24° 15' .0 E; merel 59° 40' .0 N 24° 30' .0 E; Tallinnamadala...
24.07.2003|Riigikantselei

Veeteede Ameti jätkuv koostöö Eestimaa Looduse Fondiga

Eesti Looduse Fond on alates 1999. aastast korraldanud talguid Eesti meresaarte loodusliku maastiku taastamiseks ja hoolduseks. Projekti eesmärk on edendada keskkonnahoidlikku looduskasutust ja ohjata kasvava mereturismiga seonduvaid keskkonnariske neljal Eesti meresaarel: Mohnil,...
11.07.2003|Riigikantselei

IMO navigatsiooniohutuse alakomitee 49. istungijärk

Istungjärgul arutlusel olnud teemad: laevale AIS paigaldamise juhend; laeva integreeritud navigatsioonisüsteemi tehniliste standartite (MSC resolutsioon 86(70)) parandamine; laeva ankru-, sildumis- ja puksiirseadmetele tehniliste nõuete kehtestamine (küsimuse...

Lehed