Sa oled siin

29.11.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti erakorraline kontroll naftatankeril Byzantio

Seoses sellega kontrollis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev Veeteede Amet laeva erakorraliselt 28. novembri hommikul, järgides Euroopa Liidu, laevakontrolliorganisatsiooni Paris MOU ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) nõudeid. Ülevaatuse käigus...
14.11.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti 84. aastapäev

Aimur Talu (vaneminspektor) Aita Ojamets (vanemregistriinspektor) Aleksander Hendsel (vaneminspektor) Ants Läänesaar (juhataja) Arne Dunkel (vanemtüürimees) Eino Ots (juhataja) Feliks Roosimäe (vaneminspektor) Heino-Eldur Kuusk (juhataja) Hugo-Bernhard Ink (vaneminspektor) Jevgeni Kerov (...
04.11.2002|Riigikantselei

Laevaliikluse korraldamise operaatori koolitus

Sobiv kandidaat on 21–55 aasta vanune Eesti kodanik, kes vastab järgmistele nõuetele: omab 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva laevajuhi kvalifikatsiooni; hea suuline inglise keele oskus, kasuks tuleb vene, soome ning rootsi keele oskus; suudab võtta piiratud info põhjal vastu...
03.10.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti ja Rootsi Mereadministratsiooni koostööprojekt

Mereohutus on Euroopa Liidu üks prioriteete. Ohutu laevaliikluse tagamiseks on loodud laevakontrolliorganisatsioon Paris MOU, mille liikmeteks on 19 riiki Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Eesti kuulumine selle organisatsiooni täisliikmete hulka on ka üks Euroopa Liidu nõuetest. Praegu on...
23.09.2002|Riigikantselei

Merenduse turvalisusele pühendatud sümpoosion

Pärast eelmise aasta 11. detsembrit on maailmas turvalisuse vallas palju muutunud ja suuremad muudatused  ilmselt veel tulemas. Detsembris loodab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) heaks kiita SOLAS konventsiooni parandused ning vastu võtta uue laevade ja sadamate turvalisust...
02.09.2002|Riigikantselei

Balti riikide mereadministratsioonide nõupidamine

Päevakorras olid laevakontrolli, meremeeste diplomeerimist, laevade registreerimist, navigatsioonikaarte ja  laevateede tähistamist puudutavad teemad. Eesti ja Läti esindajad leppisid kokku, et kahe riigi vahel sõitvaid reisilaevu hakatakse kontollima ühiselt. Sellist...
07.08.2002|Riigikantselei

Veeteede Amet sai ISO 9001 sertifikaadi

Vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) nõuetele pidid kõikide riikide mereadministratsioonid viima meremeeste väljaõppe kontrolli ja diplomeerimist puudutava töö vastavusse rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtetega 1. augustiks 2002. a. Praeguseks on IMO selle...
26.07.2002|Riigikantselei

Soome--Eesti ja Rootsi--Eesti vahel sõitvate liinilaevade kontrolli protseduurid

Meresõiduks vajalike dokumentide saamiseks peavad kõik laevad läbima kindlaksmääratud protseduurid, milleks on klassifikatsiooniühingu ja lipuriigi mereadministratsiooni põhjalikud ülevaatused. Soome–Eesti ja Rootsi–Eesti vahel sõitvatel liinilaevadel teostatakse lisaks eelmainitud...
24.07.2002|Riigikantselei

Soome lahe laevaliikluse eraldusskeemi täiendamine

Alakomitee kiitis projekti heaks ja saatis lõplikuks kinnitamiseks mereohutuse komiteele, mille istung toimub selle aasta detsembris. Juhul kui mereohutuse komitee kiidab Soome–Venemaa–Eesti ühisprojekti heaks, hakkab vastavalt IMO konventsioonile rahvusvahelistest eeskirjadest...

Lehed