Sa oled siin

09.07.2002|Riigikantselei

Avariiraadiopoide iga-aastase kontrolli ja kaldahoolduse tõhustamine

Seoses ülaltooduga karmistuvad tunduvalt kaldahooldust ja iga-aastast kontrolli teostavatele ettevõtetele kehtestatud nõudmised, mis kohustavad viima oma firmad täielikku vastavusse IMO MSC ringkirjade 1039 ja 1040 nõudmistega ning teatama sellest kirjalikult Veeteede Ametile 1....
28.06.2002|Riigikantselei

Laevakontrolliorganisatsiooni Paris MOU laiendatud kampaania

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS 1974/1978) peatükk IX nõuab, et alates 1. juulist 2002 peab kõikidel laevadel kogumahutavusega 500 ja enam ning nende laevade omanikel või operaatoritel olema sertifitseeritud ISM tegevuskava.
04.06.2002|Riigikantselei

Veeteede Amet koordineerib mereterminoloogia komisjoni tööd

Komisjoni töö koordineerimine annab Veeteede Ametile võimaluse paremini kasutada merendusterminoloogia ekspertide teadmisi. Veeteede Ameti ja mereterminoloogia komisjoni vaheline koordineeriv isik on teatmeteoste talituse juhataja Malle Hunt.
28.05.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti uus poilaev

Laeva ehitamiseks kuulutati välja riigihange, mille võitis Soome laevatehas Uudenkaupungin Työvene OY. Eesti laevaehitajad konkursil ei osalenud. Laev maksis ligikaudselt 5 mln krooni. Laeva tehnilised andmed NIMI...
22.05.2002|Riigikantselei

Ühtne mereinfosüsteem BOOS

BOOS on Läänemere riikide koostööprojekt ühtse mereinfosüsteemi arendamiseks, mis annaks reaalajas ülevaate Läänemerel valitsevatest hüdroloogilistest oludest: veeseis, hoovused, lainetus, jääolud, vee pinnatemperatuur, et tagada taustaandmestik ohutuks meresõiduks Läänemerel....
16.05.2002|Riigikantselei

Veeteede Ameti uus aadress on Valge tn 4

Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2001. a määrusega nr 128 "Tänavanimede määramine ja muutmine Lasnamäe linnaosas" muudeti osaliselt Lasnamäe tänava nime ning määrati Uuslinna ja Kurepõllu asumis paiknevale, Laagna teelt algavale lõigule, mida pikendatakse Narva mnt, J. Smuuli...
13.05.2002|Riigikantselei

IMO mereohutuse komitee 75. istungjärk

Istungjärgul osutatakse erilist tähelepanu võitlusele terrorismi ilmingutega merenduses ja SOLAS konventsiooni täiendamisele. Kinnitamiseks on esitatud hulk ettepanekuid laevaliikluse ohutuse tagamiseks, täiendades laevaliikluse eraldusskeeme. Jätkatakse suurte reisilaevade ohutuse...
10.05.2002|Riigikantselei

Veeteede Ametile anti üle Rootsi Mereadministratsiooni poolt tehtud mõõdistusandmed

Hüdrograafilise mõõdistuse ja Eesti hüdrograafide erialase koolituse koostööprojekti kestus oli neli nädalat ja eesmärk koolitada Eesti selle ala spetsialiste, samuti hüdrograafiaalaselt abistada rahvusvahelist miinitõrjeoperatsiooni ning koguda merekaartide koostamiseks vajalikku...
04.05.2002|Riigikantselei

Paris MOU 35. kokkutulekul arutatakse Veeteete Ameti laevakontrolli tööd

Istungjärgul tehakse ülevaateid tehtud tööst ja arutatakse  tulevikuplaane laevakontrolli valdkonnas. Arutatakse IMO ja ILO erinevate konventsioonide täitmisega seotud probleeme. Ühe päevakorrapunktina on ka arutluse all Paris MOU delegatsiooni raport Veeteede Ameti laevakontrolli...

Lehed