Sa oled siin

03.05.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Meremärgistuse ja Tuletornide Administratsioonide Assotsiatsiooni (IALA) XV konverents

Navigeerimisel on oluliselt suurenenud raadionavigatsioonisüsteemide osatähtsus, sealhulgas eriti satelliitnavigatsooni osa. Siinjuures domineerib USA poolt hallatav GPS süsteem. Tänu GPS signaali korrigeerimisele (bi-koodi likvideerimisele) on oluliselt paranenud GPS täpsus (valdav osa...
03.05.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) XVI konverents

Tõdeti, et globaliseerumine on oluliseks suundumuseks ka hüdrograafia valdkonnas. Murrangulised muudatused viimasel kümnendil on toimunud navigatsioonikaartide koostamise ja kasutamise üleminekul digitaalajastusse (elektroonsed navigatsioonikaardid [ENC] ja nende kuvamise süsteemid [ECDIS...
22.04.2002|Riigikantselei

Paris MOU delegatsiooni aruanne

3. aprillil osales delegatsioon Tallinn-Helsingi liinil sõitva Soome reisilaeva Nordlandia ning ühe Vene külmutuslaeva kontrollimisel. 4. aprillil viidi laevakontroll läbi Pärnus, kus kontrolliti Taani ja Vene kuivlastilaeva. Delegatsioon tuvastas, et Veeteede Ameti inspektorite varustus...
05.04.2002|Riigikantselei

Paris MOU delegatsioon Eestis

04.03.2002|Riigikantselei

Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni (IHO) direktor Eestis

05.–07.03.2002. a külastas Eestit IHO direktor kontradmiral Neil Guy. IHO direktori esialgne Balti riikide visiidi põhjus oli Läti ja Leedu külastamine, kes veel IHO-ga ühinenud ei ole (Eesti liitus 1994. aastal). Eestis viibis hr N. Guy Veeteede Ameti kutsel, et konsulteerida...
04.03.2002|Riigikantselei

IMO merekeskkonna kaitse komitee istungjärk

Päevakava põhiteemad: kahjulikud veeorganismid laevade ballastvetes. Ettevalmistus ballastvete transporti puudutava konventsiooni diplomaatilise konverentsi korraldamiseks;laevade lammutamine ja selle kahjulik mõju looduskeskkonnale;õhureostus laevadelt ja MARPOL 73/78 konventsiooni lisa VI...
05.02.2002|Riigikantselei

Eesti meremeeste diplomite tunnustamine

Lepingud on järgnevate lipuriikidega: Suurbritannia, Bahama, Mani saar, Holland, Küpros, Taani, Barbados, Leedu, Läti, Antiqua&Barbuda, Singapur, Vanuatu ja Malta. Meremeeste diplomite tunnustamine annab meremeestele võimaluse töötada vastava riigi lipu all sõitval laeval. IMO (...
18.01.2002|Riigikantselei

HITT võitis Eesti VTS süsteemi tellimuse konkursi

Riigihankekonkursi "Laevaliikluse juhtimise süsteemi juurutamine Tallinna sadamates ja Muuga lahes" võitis Hollandi ettevõte HITT (Holland Institute of Traffic Technology). Veeteede Amet ja HITT sõlmisid 36 miljoni krooni (2,3 mln euro) suuruse lepingu Tallinna ja selle ümbruse sadamate...
15.11.2001|Riigikantselei

Eesti ja Holland tunnustavad vastastikku meresõidudiplomeid

Kokkulepe sõlmimise kohustus tuleneb meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisest konventsioonist. Eesti ühines konventsiooniga 1995. aastal. Konventsiooniga ühinenud riikide valitsused sõlmivad kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid meresõidudiplomite...

Lehed